Historiska bokband – En ettårig utbildning där du börjar med koptiska bindningar för att sedan vandra genom historien med bland annat karolingiska, romanska, bysantinska, armeniska och orientaliska bokband. Utbildningen behandlar även coperta bindningar med olika häftmetoder. Du lär dig även andra bindningstekniker som till exempel knäpprygg.

Under utbildningen kommer du arbeta med uppgifter som ger dig möjlighet att göra ditt Gesällprov.

De senaste åren har avgångseleverna bjudit in till en gemensam utställning. 2015 års avgångselevers utställning
MÖTEN MED FLORA OCH FAUNA startar på naturum i Siljansnäs och sedan flyttar vidare till Naturhistoriska Riksmuseet.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå. Du betalar för ditt eget material, boende och mat.

Ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev. Tillsammans med vår ansökningsblankett och övriga handlingar ska de vara skolan tillhanda senast den 15 april 2017. Efter ett första urval kallar vi ett antal sökande till arbetsprovworkshop och intervju under två dagar på Leksands folkhögskola. Besked om att du blivit antagen får du senast andra veckan i juni.

Besök oss
 Du är självklart välkommen att besöka oss för att se hur vi jobbar, känna på atmosfären och bli inspirerad. Kontakta gärna kursansvarig för att komma överens om en passande tidpunkt för ditt besök för att du ska få ett så bra mottagande som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Personlig utveckling

Förutom ämnesläsning, som vi bedriver gemensamt, arbetar vi med att bygga upp självkänsla och självförtroende. Längden på kursen är 40 – 120 veckor beroende på hur mycket du har studerat tidigare.

Undervisningen bedrivs på så sätt att vi studerar 2-3 ämnen i taget under tioveckors-perioder. Det är du, dina kurskamrater och lärare som tillsammans skapar utbildningen. Därför är ditt aktiva deltagande och bidrag till erfarenhetsutbyte i gruppen viktigt. Individuella studieplaner upprättas utifrån dina behov och intressen. Vi gör även studiebesök.

I kursen ingår ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, religion och historia.

Sammanfattande studieomdöme

Sammanfattande studieomdöme är folkhögskolans motsvarighet till ett slutbetyg från gymnasiet. Studieomdömet visar hur väl rustad du är att studera vidare på universitet och högskola.

Studieomdömet har främst betydelse när du söker till högskola och universitet. Deltagare från folkhögskola som har intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme söker i en egen urvalsgrupp.

Gemensam bedömning – inga prov

Alla lärare du har haft gör en gemensam bedömning av din studieförmåga. Din studieförmåga bedöms inte genom vanliga prov.

Det betyder att:

Du får inte betyg i enskilda ämnen
Det är viktigt att du har en god närvaro
Det är viktigt att du deltar aktivt i alla delar av undervisningen
Du kan inte välja bort några ämnen
Du läser samtliga ämnen eftersom din studieförmåga bedöms som en helhet. Om du redan har betyg i exempelvis matematik får du alltså inte välja bort matematikundervisningen. Istället har du möjligheten att repetera och fördjupa dina kunskaper.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. Du betalar för ditt eget material.

Läs mer
Läs mer om vad tidigare elever tycker om utbildningen här och recensioner om oss på studentum.se.